Studielift123 | JUNIOR

Onderwerp: Woorden en begrippen leren Les 1: Hoe leer ik nu woordjes? Werkboek: Pagina 26 Dia: 16 en 17 Lesdoel De leerling heeft inzicht in zijn huidige strategie om woorden en begrippen te leren. Inhoud Bij veel schoolvakken in de brugklas moeten leerlingen woorden en begrippen leren, zowel bij de talen als bij de zaakvakken. In les 1 en 2 van dit thema gaan de leerlingen ontdekken wat hun huidige leerstrategie is en welke strategieën om woorden en begrippen te leren er nog meer zijn. Inleiding “Op het VO krijg je vaak woorden- of begrippenlijsten die je moet kennen. Denk daarbij aan talen, maar ook aan vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Wat zijn handige manieren om woorden en begrippen te leren? We gaan eerst kijken hoe jullie nu woorden leren en in de volgende les gaan we kijken naar vijf manieren om woorden en begrippen te leren.” Aan de slag “Zo dadelijk laat ik jullie op de dia een lijst met 20 woorden zien. Jullie krijgen vijf minuten de tijd om deze lijst uit je hoofd te leren. Je mag niets opschrijven en er mag niet worden gepraat, je gaat nu eerst op zoek naar jouw eigen strategie.” Toon na vijf minuten de dia met lege lijst en laat de leerlingen zoveel mogelijk woorden van de lijst in hun werkboek op pagina 26 in de twee bovenste vakken opschrijven. Laat dan de dia met woorden weer zien, zodat de leerlingen kunnen nakijken hoeveel woorden zij goed hebben onthouden. Vraag dan klassikaal wie er 5/6/7/8 …20 woorden goed had. Nabespreken Laat de leerlingen nu in tweetallen of groepjes van 3 nabespreken welke strategie zij hebben gebruikt om de lijst met woorden te leren. Verzamel vervolgens met elkaar de verschillende leerstrategieën die leerlingen hebben gebruikt en laat hen de verschillende strategieën in hun werkboek opschrijven. Bespreek vervolgens na met de leerlingen: Wat heb je deze les geleerd? Hoe gaat dit jou helpen in de brugklas? Wat vond je moeilijk / makkelijk? Afsluiting De volgende les gaan we naar vijf verschillende manieren kijken omwoorden en begrippen te leren. 48

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=