Studielift123 | JUNIOR

4 Welkom bij Studielift123-junior Welkom bij de methode Studielift123-junior voor leerlingen van groep 8 De overgang van po naar vo blijft voor veel leerlingen een spannende (te) grote stap. Hoe zorg jij ervoor dat jouw groep-8 leerlingen goed voorbereid naar de brugklas gaan? De middelbare schooltijd is een periode in het leven van de leerling waarin ontzettend veel gebeurt. Onder invloed van hormonen veranderen het lichaam en het zelfbeeld. Koppel daaraan de enorme verandering die leerlingen meemaken als zij van hun ‘veilige en vertrouwde’ basisschool met vaste meesters en juffen en een vast lokaal overgaan naar de middelbare school. Elk lesuur een ander vak en een andere docent, nieuwe klasgenoten. Je leven staat even volledig op zijn kop. En natuurlijk zijn al die nieuwe dingen leuk en spannend. Maar dan ineens al dat huiswerk... Als de nieuwigheid er af is en de leerlingen gewend zijn aan hun dagelijkse gang naar de nieuwe school komt voor velen het besef dat het hard werken is op de middelbare school. Waar je op de basisschool zo af en toe een toets kreeg, heb je nu ineens dagelijks huiswerk en dat voor wel 8-12 verschillende schoolvakken. Wat kun jij als leerkracht van groep 8 doen om de leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden? Welke tools kun je aanreiken om hen op meerdere vlakken te ondersteunen? Studielift123-junior biedt jou als leerkracht drie leerlijnen om met jouw leerlingen te werken aan een goede voorbereiding op de brugklas: Cognitieve vaardigheden hebben te maken met de mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn o.a. taal, rekenen, lezen, schrijven, plannen maken, probleemoplossend vermogen, initiatieven nemen en het vermogen om informatie (kortdurend) op te slaan . Vanuit de lessen Studielift123-junior gaan leerlingen in groep 8 kennismaken met vaardigheden als agendabeheer, plannen, focuslezen, hoofd- en bijzaken uit tekst halen, mindmappen en woorden & begrippen leren. Metacognitieve vaardigheden zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Dit betekent fouten kunnen herstellen maar ook plannen (hoe te handelen). Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?). Het aanleren van metacognitieve vaardigheden kan het beste worden geïntegreerd met een concrete leertaak, zodat het duidelijk is voor de leerling ‘wat’ je ‘wanneer’ moet doen en ‘hoe’ je dat doet. Daarnaast dient het aanleren van metacognitieve vaardigheden over een langere periode te gebeuren om een (langdurig) effect te bewerkstelligen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=