Studielift123 | JUNIOR

Samen op weg naar de brugklas Informatiebrochure junior

Studielift123-junior® www.studielift123.nl www.doorstroomprogramma-po-vo.nl Studielift123 is een concept van: Studielift® Annemieke Groeneveld www.studielift.nl info@studielift.nl 06-17 23 44 17 Websites: YMY Re-Lated | Webcommunicatie

1 Inhoudsopgave Welkom bij Studielift123-junior 2 Thema’s Studielift123-junior 4 Overzicht lessen Studielift123-junior 5 Voorbeelden handboek 7 Een reis langs de continenten van de aarde 14 Prijzen Studielift123-junior – materiaal en training 15 junior Werkboek Samenopwegnaar debrugklas

2 Welkom bij Studielift123-junior Welkom bij de methode Studielift123-junior voor leerlingen van groep 8 Hoe zorg je ervoor dat jouw groep-8 leerlingen goed voorbereid naar de brugklas gaan. De overgang van po naar vo blijft voor veel leerlingen een spannende (te) grote stap. De middelbare schooltijd is een periode in het leven van de leerling waarin ontzettend veel gebeurt. Onder invloed van hormonen veranderen het lichaam en het zelfbeeld. Koppel daaraan de enorme verandering die leerlingen meemaken als zij van hun ‘veilige en vertrouwde’ basisschool met vaste meesters en juffen en een vast lokaal overgaan naar de middelbare school. Elk lesuur een ander vak en een andere docent, nieuwe klasgenoten. Je leven staat even volledig op zijn kop. En natuurlijk zijn al die nieuwe dingen leuk en spannend. Maar dan ineens al dat huiswerk... Als denieuwigheider af is ende leerlingengewend zijnaanhundagelijksegangnaar denieuwe school komt voor velen het besef dat het hard werken is op de middelbare school. Waar je op de basisschool zo af en toe een toets kreeg, heb je nu ineens dagelijks huiswerk en dat voor wel 8-12 verschillende schoolvakken. Wat kun je als leerkracht van groep 8 doen om de leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden? Welke tools kun je aanreiken om hen op meerdere vlakken te ondersteunen? Het concept Studielift123-junior biedt jou als leerkracht drie leerlijnen om met jouw leerlingen te werken aan een goede voorbereiding op de brugklas: Cognitieve vaardigheden hebben te maken met de mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn o.a. taal, rekenen, lezen, schrijven, plannen maken, probleemoplossend vermogen, initiatieven nemen en het vermogen om informatie (kortdurend) op te slaan. Vanuit de lessen Studielift123-junior gaan leerlingen in groep 8 kennismaken met vaardigheden als agendabeheer, plannen, focuslezen, hoofd- en bijzaken uit tekst halen, mindmappen en woorden & begrippen leren. Werkt jullie basisschool vanuit de subsidieregeling ‘Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen’ samen met de vo-school in jullie regio? Deze vaardigheden worden in de all-in-one mentormethode Studielift123 vanaf de brugklas verder opgepakt en uitgebreid, zodat leerlingen vanaf groep 8 tot en met de brugklas en verder schoolbreed worden ondersteund in die metacognitieve vaardigheden die nodig zijn om het maximale leerrendement uit leerlingen te halen. Metacognitieve vaardigheden zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Dit betekent fouten kunnen herstellen maar ook plannen (hoe te handelen). Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?).

3 Het aanleren van metacognitieve vaardigheden kan het beste worden geïntegreerd met een concrete leertaak, zodat het duidelijk is voor de leerling ‘wat’ je ‘wanneer’ moet doen en ‘hoe’ je dat doet. Daarnaast dient het aanleren van metacognitieve vaardigheden over een langere periode te gebeuren om een (langdurig) effect te bewerkstelligen (door bijvoorbeeld in het vo aan te sluiten met de all-in-one mentormethode Studielift123)r . Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij de (leer)ontwikkeling van onze jeugd. Binnen de leerlijn ‘omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie’ vind je binnen de methode Studielift123-junior lessen op het gebied van: • vergroten van ouderbetrokkenheid (zie onderdeel hieronder); • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving; • versterken van sociale vaardigheden; Een grotere ouderbetrokkenheid betekent direct een bredere ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben om op het juiste niveau door te stromen naar het vo. Denk bij ouderbetrokkenheid aan het samen inrichten van een prikkelvrije huiswerkplek, zodat schoolspullen makkelijker overzichtelijk blijven. Ook kunnen ouders helpen en ondersteunen bij het leren plannen van huiswerk en het de eerste stappen bij het leren voor toetsen. Lesmateriaal Werkboek Studielift123-junior Voor leerlingen is een werkboek beschikbaar op A4-formaat met ruime werkbladen om alle lessen mee aan de slag te gaan. Zo blijft hetgeen zij leren in groep 8 handig bewaard om ook in de brugklas regelmatig naar terug te kunnen grijpen. De all-in one mentormethode Studielift123 voor het vo sluit qua lessen naadloos aan op deze methode. Handboek Studielift123-junior In het handboek voor de leerkracht, waarin tevens alle werkbladen uit het werkboek zijn ingevoegd, vind je per lesblok aan informatie: 1. Doelstelling en voorbereiding 2. Introductie onderwerp / terugblik vorige les 3. Uitleg 4. Verwerkingsopdracht / Instructie / zelfstandig werken 5. Afsluiting / Reflectie/ vooruitblik / eventuele opdracht voor komende week Meer informatie of een Zoompresentatie over Studielift123-junior? Je kunt mij bereiken via info@studielift.nl of 06-17 23 44 17 Annemieke Groeneveld Studielift

4 Thema’s Studielift123-junior De lessen van Studielift123-junior zijn verdeeld over zeven thema’s, welke visueel gekoppeld zijn aan de zeven continenten van de aarde. Het achtste continent, Zeelandië, is nog grotendeels een raadsel en in dit concept nog niet meegenomen. Elk thema bestaat uit vier lessen, zodat je naar eigen inzicht de volgorde van de thema's kunt behandelen. AGENDAGEBRUIK EN PLANNEN EUROPA Agendabeheer en plannen is een lastige vaardigheid voor onze leerlingen, daarom wordt in de lessen over dit thema stap voor stap gekeken hoe je een agenda gebruikt, wat je erin opschrijft en hoe je grote taken kunt splitsen naar behapbare taken. FOCUSLEZEN EN SLEUTELWOORDEN MARKEREN NOORD AMERIKA Focus en concentratie is een uitdaging in deze tijd vol digitale afleiders. Door te leren focuslezen krijgt het werkgeheugen minder aandacht voor afleiding en kun je tijdens het lezen sneller en makkelijker sleutelwoorden herkennen voor in je mindmap. MINDMAPPEN ZUID AMERIKA Mindmappen is een zeer effectieve leertechniek, mits goed uitgelegd en aangeleerd. Gecombineerd met het focuslezen is het is een vaardigheid die regelmatig geoefend moet worden om er goed leerrendement uit te kunnen halen. WOORDEN EN BEGRIPPEN LEREN AFRIKA Woorden en begrippen leren lijkt makkelijker dan het is, maar is de absolute basis om tot effectief leren te komen, dus kijken we naast het aanleren van begrippen ook naar herhalen en koppeling aan de overige lesstof in de mindmap. HUISWERK(PLEK) EN OMGEVING ORGANISEREN AZIË Een goed ingerichte huiswerkplek, schooltas en locker is de eerste stap voor overzicht van alles wat er bij huiswerk maken komt kijken. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke hulpbronnen je tot je beschikking hebt om jou te helpen bij het plannen en leren van je huiswerk. BREINBREKERS OCEANIË Geheugenoefeningen helpen je beter te concentreren en daarmee ook effectiever te werken aan je huiswerk. Bij dit onderdeel vind je IQ-oefeningen, raadsels en puzzels om leerlingen spelenderwijs hun werkgeheugen te laten trainen. SOCIALE VAARDIGHEDEN ANTARCTICA Hoewerk je samen aan een opdracht?Welke rol neem jij in in de klas? Hoe vraag je een klasgenoot of je leraar om hulp? Dit thema bevat lessen over sociale vaardigheden die onmisbaar zijn voor een succesvolle start in de brugklas.

5 Inhoudsopgave Studielift123-junior AGENDAGEBRUIK EN PLANNEN • Agenda kiezen, wat wil ik erin opschrijven? • Afkortingen vakken en huiswerk maken • Huiswerk noteren vanuit de ELO • Hoe plan je huiswerk? FOCUSLEZEN EN SLEUTELWOORDEN MARKEREN • Hoe en waarom leer ik focuslezen? • Focuslezen in je schoolboeken • Sleutelwoorden markeren I • sleutelwoorden markeren II MINDMAPPEN • Wat is mindmappen en hoe maak je een mindmap? • Mindmap over de brugklas maken • Pictogrammen tekenen voor je mindmap • Hoe leer en herhaal je je mindmap? WOORDEN EN BEGRIPPEN LEREN • Hoe leer ik nu woordjes? • Vijf manieren om woorden en begrippen te leren • Begrippen koppelen aan je mindmap • Herhalen, hoe doe je dat? HUISWERK(PLEK) EN OMGEVING ORGANISEREN • Hoe organiseer ik mijn huiswerkplek? • Organiseer je schooltas, locker en mobiele studiebox • Wie ben ik en wat kan ik al? • Hulp vragen bij mijn huiswerk(plek) BREINBREKERS • Simpele sommen maken • Woordzoeker • Cirkels, snijpunten en vlakken tellen • Creatieve cirkels SOCIALE VAARDIGHEDEN • Open vragen stellen • Bij de groep horen • Positief reageren en complimenten geven • Samenwerken

6 ‘Een goede leraar is iemand die kennis uit je haalt in plaats van in je stopt’ - N.D. Walsh

7 Voorbeeldlessen handboek inclusief werkbladen leerling

8 Onderwerp: Plannen Les: Afkortingen vakken en huiswerk maken Lesdoel Ik weet hoe ik aan het eind van de lessen in de brugklas snel mijn huiswerk met behulp van afkortingen kan opschrijven in mijn agenda. Introductie In de vorige les hebben we gekeken naar hoe een goede agenda er voor jou uitziet. Belangrijk hierbij is, dat je voldoende ruimte hebt om al je huiswerk in je agenda op te kunnen schrijven, want je hebt straks wel 12-15 vakken waar je huiswerk voor kunt krijgen. Uitleg Als je maar weinig tijd hebt om je huiswerk op te schrijven In de brugklas heb je elk lesuur een ander vak, waarvoor je ook nog naar een ander lokaal moet. Dat betekent dat je aan het eind van elke les snel je huiswerk op moet kunnen schrijven, tas inpakken en door naar de volgende les gaat. Maar hoe schrijf je je huiswerk zo snel mogelijk op? Dat doe je met behulp van afkortingen. Soms heeft de school al afkortingen voor je gemaakt, die je kunt gebruiken voor de schoolvakken, maar het is slim om hier nu al mee te oefenen. Aan de slag Schrijf hieronder van alle schoolvakken en soorten huiswerk een afkorting, probeer deze van maximaal 3 letters te maken. Bijvoorbeeld: Lezen = lez. Kun je extra soorten huiswerk of vakken bedenken, zet deze er dan meteen bij. Afsluiting Bespreek met de leerlingen: Wat heb je deze les geleerd? Hoe gaat dit jou helpen in de brugklas? Wat vond je moeilijk / makkelijk? Laat een aantal leerlingen een voorbeeld van een afkorting uit zijn/haar werkboek benoemen. De volgende les gaan we kijken hoe je je huiswerk vanuit Somtoday of Magister (of een andere Electronische LeerOmgeving) kunt overnemen in je agenda en wanneer je dit het best kunt doen. Huiswerk (i.v.t.) – maak de lijst met afkortingen in je werkboek af.

9 Onderwerp: Plannen Les: Afkortingen vakken en huiswerk maken Snel huiswerk opschrijven in de klas, hoe doe je dat? In de brugklas heb je elk lesuur een ander vak, waarvoor je ook nog naar een ander lokaal moet. Dat betekent dat je aan het eind van elke les snel je huiswerk op moet kunnen schrijven, tas inpakken en door naar de volgende les gaat. Maar hoe schrijf je je huiswerk zo snel mogelijk op? Dat doe je met behulp van afkortingen. Soms heeft de school al afkortingen voor je gemaakt, die je kunt gebruiken voor de schoolvakken, maar het is slim om hier nu al mee te oefenen. Schrijf hieronder van alle schoolvakken en soorten huiswerk een afkorting, probeer deze van maximaal 3 letters te maken. Bijvoorbeeld: Lezen = lez. Kun je extra soorten huiswerk of vakken bedenken, zet deze er dan meteen bij. Huiswerk Afkorting Lezen Leren Maken Schriftelijke overhoring Toets Proefwerk Werkstuk Boekverslag Boekbespreking Mondelinge overhoring Vak Afkorting Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Biologie Engels Frans Duits Nederlands Natuur/scheikunde Maatschappijleer Latijn Muziek

10 Onderwerp: Mindmappen Les: Pictogrammen tekenen voor je mindmap Lesdoel Ik weet wat pictogrammen zijn en hoe ik deze kan maken voor in mijn mindmap. Introductie In de vorige les hebben we een begin gemaakt met het maken van een mindmap over de brugklas. Als je een mindmap voor een toets gaat maken, wil je deze zo goed en makkelijk mogelijk onthouden. Daarom gaan we in deze les pictogrammen maken om in je mindmap te zetten. Uitleg Ken je de uitdrukking ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’? Het betekent dat een plaatje vaak heel veel informatie kan uitbeelden, waar je in taal veel woorden voor nodig kan hebben. Om je mindmap overzichtelijk te houden, is het slim om zoveel mogelijk pictogrammen in je mindmap te gebruiken. Een pictogram is een symbool, plaatje of afbeelding die de plaats inneemt van tekst. Het neemt meestal minder ruimte in, dus blijft je mindmap mooi overzichtelijk. Aan de slag In je werkboek op bladzijde 19 zie je in totaal 14 woorden waar jullie in een half uur zoveel mogelijk pictogrammen bij gaan bedenken. Probeer elke pictogram zo snel en makkelijk mogelijk te maken. Ze helpen je bij het leren, maar het maken ervan mag niet teveel tijd kosten. Afsluiting Bespreek met de leerlingen: Wat heb je deze les geleerd? Hoe gaat dit jou helpen in de brugklas? Wat vond je moeilijk / makkelijk? De volgende les gaan we kijken hoe je je mindmap met pictogrammen nu het beste kunt leren voor een toets. Huiswerk (i.v.t.) – heb je nog niet alle pictogrammen uit je werkboek kunnen maken, maak deze dan thuis verder af voor volgende les.

11 Onderwerp: Mindmappen Les: Pictogrammen tekenen voor je mindmap voordelen nadelen stijgen dalen aarde zon land zee temperatuur wind lichaam cel grafiek procenten

12 Onderwerp: Breinbrekers Les: Woordzoeker Laat leerlingen alleen of in tweetallen de dieren in de woordzoeker aanstrepen, deze kunnen zowel horizontaal als verticaal en diagonaal staan. Bespreek aan het eind of iedereen alle dieren heeft gevonden. S P Q M N A W I B H A Z K A C K O W L E E M A K D R A A I U L K P K R I X R E E B E T R A W Z R V R J P R J O V I G O R D E L D I E R O F K V S L G D A I K C H I A A H S I V L A W Z T A S M A A N S E D U I V E L E J O R A N G O E T A N W A A Y Y U O L H F Y V J L V L X Z L A L A G E R G E L B G H W K K E A S L L Q I N A T V O R X U X J E O E Q B I S R R G N Z W Y E N B H K S L M A G L A O N A E N E Y E O P X Q A M T A R F O A F E L L V N R O S P N X R T A B H K I A D E D M E T E A D R O O U N S V L R R H Y X G V N N J X S R G Y U P O E S D F T J I T D U K X U A I E X D N X M P O I S G A W L G Y J B N O T D I W W O T P I N G U Ï N V B A Q G

13 Onderwerp: Breinbrekers Les: Woordzoeker Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? albatros alligator bever eland giraf gordeldier jaguar kameel kangaroe koala leeuw luiaard lynx neushoorn olifant orang-oetan orka panda pinguïn potvis tasmaanse-duivel tijger walvishaai wolf zeearend zeehond zwarte-beer S P Q M N A W I B H A Z K A C K O W L E E M A K D R A A I U L K P K R I X R E E B E T R A W Z R V R J P R J O V I G O R D E L D I E R O F K V S L G D A I K C H I A A H S I V L A W Z T A S M A A N S E D U I V E L E J O R A N G O E T A N W A A Y Y U O L H F Y V J L V L X Z L A L A G E R G E L B G H W K K E A S L L Q I N A T V O R X U X J E O E Q B I S R R G N Z W Y E N B H K S L M A G L A O N A E N E Y E O P X Q A M T A R F O A F E L L V N R O S P N X R T A B H K I A D E D M E T E A D R O O U N S V L R R H Y X G V N N J X S R G Y U P O E S D F T J I T D U K X U A I E X D N X M P O I S G A W L G Y J B N O T D I W W O T P I N G U Ï N V B A Q G

14 Een reis langs de continenten De lessenserie Studielift123-junior heeft als visueel thema de zeven continenten van de wereld en per continent vier diersoorten die daar leven. Achterin het werkboek vind je kleurplaten en quizvragen omtrent de continenten en dieren. Elk continent staat voor een thema binnen Studielift123-junior en elk dier staat voor een les binnen het thema. Eenkleurrijken leerzameaankledingvoordeze lessenserievol (meta)cognitieveensocialevaardigheden.

15 Prijzen Studielift123-junior Leerlingpakketten: Pakket 1: Werkboek Studielift123-junior* Pakket 2: Werkboek + leerkaartjes + mal/pointer/pen* Pakket 3: Werkboek + planner + leerkaartjes + mal/pointer/pen* Pakket 4: Werkboek + agenda + leerkaartjes + mal/pointer/pen* Materiaal en training leerkracht: Handboek Studielift123-junior (alleen in combinatie met minimaal 25 werkboeken verkrijgbaar) Online training leerkracht groep 8 - dagdeel (open inschrijving, vanaf 5 deelnemers eigen groep) *minimale afname 25 stuks € 14,95 € 18,95 € 21,95 € 29,95 € 39,95 € 395,00 Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4

‘Goed voorbereid, naar de brugklas’

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=