Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Hoe zorg je ervoor dat jouw groep-8 leerlingen goed voorbereid naar de brugklas gaan?De overgang van po naar vo blijft voor veel leerlingen een spannende (te) grote stap. De middelbare schooltijd is een periode in het leven van de leerling waarin ontzettend veel gebeurt. Onder invloed van hormonen veranderen het lichaam en het zelfbeeld. Koppel daaraan de enorme verandering die leerlingen meemaken als zij van hun ‘veilige en vertrouwde’ basisschool met vaste meesters en juffen en een vast lokaal overgaan naar de middelbare school.

Elk lesuur een ander vak en een andere docent, nieuwe klasgenoten. Je leven staat even volledig op zijn kop. En natuurlijk zijn al die nieuwe dingen leuk en spannend. Maar dan ineens al dat huiswerk...

Als de nieuwigheid er af is en de leerlingen gewend zijn aan hun dagelijkse gang naar de nieuwe school komt voor velen het besef dat het hard werken is op de middelbare school. Waar je op de basisschool zo af en toe een toets kreeg, heb je nu ineens dagelijks huiswerk en dat voor wel 8-12 verschillende schoolvakken.

Wat kun je als leerkracht van groep 8 doen om de leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden? Welke tools kun je aanreiken om hen op meerdere vlakken te ondersteunen?


Het concept Studielift123-junior biedt jou als leerkracht drie leerlijnen om met jouw leerlingen te werken aan een goede voorbereiding op de brugklas:

Cognitieve vaardigheden hebben te maken met de mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn o.a. taal, rekenen, lezen, schrijven, plannen maken, probleemoplossend vermogen, initiatieven nemen en het vermogen om informatie (kortdurend) op te slaan.


Vanuit de lessen Studielift123-junior gaan leerlingen in groep 8 kennismaken met vaardigheden als agendabeheer, plannen, focuslezen, hoofd- en bijzaken uit tekst halen, mindmappen en woorden & begrippen leren.

Werkt jullie basisschool vanuit de subsidieregeling ‘Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen’ samen met de vo-school in jullie regio? Deze vaardigheden worden in de all-in-one mentormethode Studielift123 vanaf de brugklas verder opgepakt en uitgebreid, zodat leerlingen vanaf groep 8 tot en met de brugklas en verder schoolbreed worden ondersteund in die metacognitieve vaardigheden die nodig zijn om het maximale leerrendement uit leerlingen te halen.


Metacognitieve vaardigheden zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Dit betekent fouten kunnen herstellen maar ook plannen (hoe te handelen).

Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?).

Het aanleren van metacognitieve vaardigheden kan het beste worden  geïntegreerd met een concrete leertaak, zodat het duidelijk is voor de leerling  ‘wat’ je ‘wanneer’ moet doen en ‘hoe’ je dat doet. Daarnaast dient het aanleren van metacognitieve vaardigheden over een langere periode te gebeuren om een (langdurig) effect te bewerkstelligen (door bijvoorbeeld in het vo aan te sluiten met de all-in-one mentormethode Studielift123).

Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij de (leer)ontwikkeling van onze jeugd.
Binnen de leerlijn ‘omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie’ vind je binnen de methode Studielift123-junior lessen op het gebied van:

  • vergroten van ouderbetrokkenheid (zie onderdeel hieronder);
  • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
  • versterken van sociale vaardigheden;

Een grotere ouderbetrokkenheid betekent direct een bredere ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben om op het juiste niveau door te stromen naar het vo.

Denk bij ouderbetrokkenheid aan het samen inrichten van een prikkelvrije huiswerkplek, zodat schoolspullen makkelijker overzichtelijk blijven. Ook kunnen ouders helpen en ondersteunen bij het leren plannen van huiswerk en het de eerste stappen bij het leren voor toetsen.


LesmateriaalWerkboek Studielift123-junior
Voor leerlingen is een werkboek beschikbaar op A4-formaat met ruime werkbladen om alle lessen mee aan de slag te gaan. Zo blijft hetgeen zij leren in groep 8 handig bewaard om ook in de brugklas regelmatig naar terug te kunnen grijpen. De all-in one mentormethode Studielift123 voor het vo sluit qua lessen naadloos aan op deze methode.

Handboek Studielift123-junior
In het handboek voor de leerkracht, waarin tevens alle werkbladen uit het werkboek zijn ingevoegd, vind je per lesblok aan informatie:

  1. Doelstelling en voorbereiding
  2. Introductie onderwerp / terugblik vorige les
  3. Uitleg
  4. Verwerkingsopdracht / Instructie / zelfstandig werken
  5. Afsluiting / Reflectie/ vooruitblik / eventuele opdracht voor komende week:Prijzen Studielift123-junior (incl. btw)Leerlingpakketten:  
Pakket 1: Werkboek Studielift123-junior* € 14,95
Pakket 2: Werkboek + leerkaartjes + mal/pointer/pen* € 18,95
Pakket 3: Werkboek + planner + leerkaartjes + mal/pointer/pen* € 21,95
Pakket 4: Werkboek + agenda + leerkaartjes + mal/pointer/pen* € 29,95
   
Materiaal en training leerkracht:  
Handboek Studielift123-junior
(alleen in combinatie met minimaal 25 werkboeken verkrijgbaar)
€ 39,95
Online training leerkracht groep 8
(open inschrijving, vanaf 5 deelnemers eigen groep)
€ 450,00
   
*(minimale afname 20 stuks)  

Aanvraag presentatieMiddels onderstaand formulier kun je vrijblijvend een online Zoompresentatie aanvragen over Studielift123-junior en de subsidieregeling ‘Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen’

Fill out my online form.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?