Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Hoort het aanleren van (studie)vaardigheden op jullie school echt thuis in de mentorles?Als docent ben je geschoold in je vak vanwege jouw passie en interesse voor dat betreffende vak. Dan krijg je in de rol van mentor ineens met vaardigheden te maken waar je niet echt voor gekozen of geleerd hebt. In de praktijk zien we daardoor dat de implementatie van onze mentorlessen niet in elke klas even effectief en succesvol gebeurt. Een mentorprogramma helpt je wel inzicht te bieden in wat er allemaal komt kijken bij het aanleren van vaardigheden, maar wat als dat niet jouw ding is?

Hoe zou het zijn als je één docent of leerlingbegeleider opleid tot expert studievaardigheden en hem of haar alle klassen een lesuur per week studievaardigheden (aangevuld met lessen over sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling) laat verzorgen?

Investeren in vakoverstijgende lessen komt het leerresultaat van alle vakken ten goede!

Elke leerling krijgt vaardigheden aangereikt van een enthousiaste en gemotiveerde docent die geschoold is in de verschillende vaardigheden en er plezier in heeft om dit over te dragen.

Het mentoruur kan vervolgens volledig worden ingezet voor de overige mentortaken, zoals onder andere het bevorderen van de groepsvorming, het voeren van individuele gesprekken met leerlingen en het contact met ouders en nog heel veel andere belangrijke zaken.

Leren doe je voor het leven, dus maak het leuk en makkelijk vanaf dag 1

Leerlingen met een actieve leerhouding die weten wat er van hen zowel in de klas als thuis wordt verwacht zijn gemotiveerd en hebben vertrouwen in hun eigen kunnen.

Samen gaan we kijken hoe jullie expert studievaardigheden met jullie leerlingen vanaf de brugklas aan de slag gaat. Er zijn meerdere opties beschikbaar om mee te gaan werken, zoals onder andere

  • Mentorprogramma Studielift123 met doorlopende leerlijn op studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
  • Mentorprogramma Studielift123 – eigen samenstelling m.b.v. onze lessengenerator
  • ‘Snel leren = leuk leren’ voor klas 1 en 2 & ‘Actief leren leren’ voor klas 3 en 4.

Jullie expert studievaardigheden wordt volledig opgeleid en begeleid om alle leerlingen vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar te begeleiden met behulp van alle materialen die Studielift biedt.


Totaalpakket expert studievaardigheden

  • Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’
  • Opleiding ‘Actief leren leren’
  • Opstellen implementatieplan – welke lessen geeft de expert in welk leerjaar en met welk materiaal.
  • 3x 1,5 uur online coaching gedurende het eerste jaar na volgen opleidingen.
  • Drie jaar toegang tot online mentorportaal met extra informatie, werkbladen en werkvormen m.b.t. samenwerken, groepsvorming en energizers*
  • Drie jaar toegang trainersportaal ‘Snel leren = leuk leren’ en ‘Actief leren leren’*
  • Korting op inkoop materiaal leerlingen

*afhankelijk van de methodiek van werken waar school voor kiest.

All-in prijs inclusief btw van € 3.250,- voor € 2.500,-


Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?