Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

StudievaardighedenLeer kinderen wat hun huidige leerstrategie is en hoe ze deze, waar nodig, kunnen verbeteren. Leer ze studievaardigheden zodat ze meer en makkelijker kunnen leren in minder tijd. Hierdoor daalt de weerstand richting huiswerk. Als je weet wat je moet doen en hoe je dit het makkelijkst en snelst kunt doen, dan pak je het ook op!

Leer ze dat “etiketjes” zoals Dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid soms lastig kunnen zijn, maar dat bepaalde studievaardigheden ze hierin kunnen ondersteunen.

Bied ze overzicht, structuur, kennis over werking van linker- en rechterhersenhelft en mogelijkheden om beter en langer te kunnen concentreren. Het eerste jaar van Studielift123 richt zich met name op studievaardigheden om leerlingen op het niveau te kunnen laten functioneren waar zij op binnen gekomen zijn en, in principe, ook behoren te blijven.

Sociale vaardighedenWaarom gaan zo ontzettend veel volwassen mensen tijdens hun werkende carrière nog op cursus “assertiviteit”, “effectief communiceren”, “persoonlijke effectiviteit”, enzovoort?

Blijkbaar is die behoefte aanwezig. Waarom zouden we dan onze jongeren daar niet al in een eerder stadium kennis mee laten maken. Wie ben ik? Hoe sta ik in de groep? Wat doen reacties van anderen met mij? Waar ben ik goed in? Wat kan ik met mijn kwaliteiten?

Hoe kunnen leerlingen tot een juiste profiel-, studie- en beroepskeuze komen als zij niet eerst gaan onderzoeken wie ze zijn en wat bij hun past? In het tweede jaar van Studielift123 ligt de focus op sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij maken zij hun persoonlijke profiel om uiteindelijk tot een juiste profiel- en studiekeuze te kunnen komen in het daaropvolgende schooljaar.

(Meta) Cognitieve vaardighedenMetacognitie gaat over iemands kennis van zijn eigen kennis en over reflecteren op het handelen en op ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kunt maken en op die manier het eigen leerproces kunt reguleren. Als de leerling beseft hoe hij kennis opdoet, kan hij zijn leerstrategie hier op richten. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden in: kennis over jezelf (ik leer het best ’s ochtends), kennis over de taak (ik moet volgende week een werkstuk inleveren), en kennis over de strategie (ik ga elke dag een uur aan mijn werkstuk werken en deel het werkstuk m.b.v. een mindmap op in losse delen die ik vervolgens per dag kan maken).

Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen.

Dit leidt tot effectiever leren. Leerlingen zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen waardoor de leerprestaties stijgen. Om deze metacognitieve vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen is er eerst inzicht nodig in de persoon zelf en de mogelijke manieren van leren. Vandaar dat deze vaardigheden in het derde jaar van Studielift123 aan bod komen.

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?